Aktualności


14.06.2016r.


Szanowni Państwo, drodzy Uczestnicy

Serdecznie dziękujemy za udział w I Ogólnopolskiej Konferencji CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, która odbyła się 2 czerwca 2016 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. To dzięki Państwa twórczej, pełnej zaangażowania obecności mogła się ona stać przestrzenią ważnej debaty na temat następstw wirtualizacji ludzkiego życia. Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa także w kolejnych edycjach Konferencji, na które już teraz gorąco zapraszamy!

Zgodnie z zapowiedziami przedkonferencyjnymi zaczynamy pracę nad monografiami naukowymi, będącymi owocem naszej czerwcowej debaty.

Informacje dla Autorów, dotyczące redakcji tekstu, znajdują się tutaj.

Z wyrazami szacunku,

OrganizatorzyTegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja”. Organizatorom wydarzenia towarzyszyła świadomość, że moment dziejowy, w jakim się znajdujemy, niesie ze sobą wielką dozę niepewności - ontologicznej, epistemologicznej i etycznej. Otwartościowe ideały, przyświecające od lat projektowi zjednoczonej Europy, zostają wystawione na próbę przez ogromny kryzys imigracyjny, a zglobalizowany świat przynosi rozczarowanie, bo zamiast wyrównywać szanse i zasypywać nierówności społeczne, często znacząco je pogłębia. Narasta rozdźwięk pomiędzy sytuacją najbogatszych i tych, którzy nie mają nic. Postanowiliśmy zatem zadać pytanie o to, czy szansą na niwelowanie tych podziałów może być powszechnie dostępna, otwarta na nowe problemy nauka i edukacja, silnie wspierana przez nowe technologie? Idea otwartej nauki oraz tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych budzi przecież wiele emocji. Jedni widzą w niej nadzieję na dalszy postęp cywilizacyjny, przyrost ludzkiej wiedzy, ale i na bardziej sprawiedliwą jej dystrybucję, pozwalającą na społeczną inkluzję grup zagrożonych wykluczeniem lub już funkcjonujących poza ramami społecznego funkcjonowania (imigranci, osoby niepełnosprawne czy ludzie żyjący na progu ubóstwa). Inni z kolei dostrzegają zagrożenia, związane między innymi z możliwym obniżaniem poziomu jakości otwartościowych materiałów, ochroną praw autorskich, chaosem informacyjnym panującym w Sieci, czy wreszcie problemami zdrowotnymi wynikającymi z długotrwałego obcowania z ekranem komputera.

Pytania postawione przez organizatorów spotkały się z wielkim zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego, a zwłaszcza tej jego części, która skupia badaczy reprezentujących nauki społeczne (pedagogika, socjologia, psychologia). W trakcie dziesięciogodzinnego „maratonu” zgromadzeni w aulach APS słuchacze mogli wysłuchać wystąpień niemal 70 naukowców z całej Polski. Wiele dyskusji wzbudziło wystąpienie Prof. Stevena Zipkesa ( President of Advanced Reasoning in Education) na temat nowych metod kształcenia w zakresie STEM (przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i technicznych). Dyskutowano także m. in o konwergencji mediów i jej implikacjach edukacyjnych (prof. Marek Furmanek), obawach pokoleń X, Y oraz BB związanych z edukacją w społeczeństwie informacyjnym (prof. Beata Stachowiak), znaczeniu otwartej nauki i edukacji jako sił performatywnych w procesie transformacji społecznej (prof. Lech Zacher), idei współdzielenia w nowym Społecznym Systemie Operacyjnym (prof. Kazimierz Krzysztofek).

Przeciągające się do godzin wieczornych dyskusje wskazały na konieczność podejmowania problematyki otwartej kultury w kontekście społecznym, psychologicznym, technologicznym i edukacyjnym i zakończyły się złożoną przez organizatorów obietnicą kontynuacji wielu podjętych w tym roku wątków w trakcie kolejnej konferencji.


29.05.2016r.


Szanowni Państwo
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE
- Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja

organizowanej przez Zakład Edukacji Medialnej
Wydziału Nauk Pedagogicznych APS

Konferencja odbędzie się dnia 2 czerwca 2016 roku
w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

Moment dziejowy, w jakim się znajdujemy, niesie ze sobą wielką dozę niepewności - ontologicznej, epistemologicznej i etycznej. Otwartościowe ideały, przyświecające od lat projektowi zjednoczonej Europy, zostają wystawione na próbę przez ogromny kryzys imigracyjny, a zglobalizowany świat przynosi rozczarowanie, bo zamiast wyrównywać slzanse i zasypywać nierówności społeczne, często znacząco je pogłębia. Narasta rozdźwięk pomiędzy sytuacją najbogatszych i tych, którzy nie mają nic. Czy szansą na niwelowanie tych podziałów może być powszechnie dostępna, otwarta na nowe problemy nauka i edukacja, silnie wspierana przez nowe technologie?

Transgraniczność Internetu od początku budziła ogromne nadzieje i rozpalała wyobraźnię. „Nikt nie wie wszystkiego, każdy wie coś. Całą wiedzę ma ludzkość” - pisał w latach 90. francuski filozof, Pierre Lévy, roztaczając przed nami wizję inteligencji zbiorowej, powiększania obszaru ludzkiej wiedzy dzięki współpracy jednostek, dzielących się nią w sposób nieskrępowany. Sieć według Lévy’ego i innych apostołów nowych technologii miała stać się idealnym wehikułem dla tej idei. Czy tak się stało? Czy dziś należycie wykorzystujemy dystrybucyjny i twórczy potencjał nowych mediów?

Idea otwartej nauki oraz tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych budzi wiele emocji. Jedni widzą w niej nadzieję na dalszy postęp cywilizacyjny, przyrost ludzkiej wiedzy, ale i na bardziej sprawiedliwą jej dystrybucję, pozwalającą na społeczną inkluzję grup zagrożonych wykluczeniem lub już funkcjonujących poza ramami społecznego funkcjonowania (imigranci, osoby niepełnosprawne czy ludzie żyjący na progu ubóstwa). Inni z kolei dostrzegają zagrożenia, związane między innymi z możliwym obniżaniem poziomu jakości otwartościowych materiałów, ochroną praw autorskich, chaosem informacyjnym panującym w Sieci, czy wreszcie problemami zdrowotnymi wynikającymi z długotrwałego obcowania z ekranem komputera.

Zapraszamy Państwa do dyskusji o obecnym i przyszłym kształcie otwartej nauki i edukacji, o ich niezwykłych możliwościach, ale i pułapkach. Czy wolna, otwarta praktyka dzielenia się wiedzą rzeczywiście ma moc jednoczenia coraz silniej podzielonego świata? Czy właśnie w modelu otwartościowym należy upatrywać przyszłości nauki i edukacji? Jak twierdził Peter Drucker, najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Zastanówmy się więc, jak w sposób mądry i odpowiedzialny wykorzystywać potencjał nowych mediów do upowszechniania wiedzy i powiększania jej zasobów.

Dyskusję wzbogacą wystąpienia o charakterze warsztatowym, przeznaczone dla nauczycieli szkolnych i akademickich, prezentujące przykłady dobrych praktyk zastosowania otwartych zasobów w edukacji. Panel dyskusyjny i wystąpienia naukowe uzupełni sesja plakatowa.


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy
Komitet organizacyjny,
Zakład Edukacji Medialnej
Wydział Nauk Pedagogicznych APS