Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Aktualności

2016-05-29 11:27:28
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE" organizowanej przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS

Szanowni Państwo Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE - Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja

organizowanej przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS

Konferencja odbędzie się dnia 2 czerwca 2016 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

Moment dziejowy, w jakim się znajdujemy, niesie ze sobą wielką dozę niepewności - ontologicznej, epistemologicznej i etycznej. Otwartościowe ideały, przyświecające od lat projektowi zjednoczonej Europy, zostają wystawione na próbę przez ogromny kryzys imigracyjny, a zglobalizowany świat przynosi rozczarowanie, bo zamiast wyrównywać slzanse i zasypywać nierówności społeczne, często znacząco je pogłębia. Narasta rozdźwięk pomiędzy sytuacją najbogatszych i tych, którzy nie mają nic. Czy szansą na niwelowanie tych podziałów może być powszechnie dostępna, otwarta na nowe problemy nauka i edukacja, silnie wspierana przez nowe technologie?

Transgraniczność Internetu od początku budziła ogromne nadzieje i rozpalała wyobraźnię. „Nikt nie wie wszystkiego, każdy wie coś. Całą wiedzę ma ludzkość” - pisał w latach 90. francuski filozof, Pierre Lévy, roztaczając przed nami wizję inteligencji zbiorowej, powiększania obszaru ludzkiej wiedzy dzięki współpracy jednostek, dzielących się nią w sposób nieskrępowany. Sieć według Lévy’ego i innych apostołów nowych technologii miała stać się idealnym wehikułem dla tej idei. Czy tak się stało? Czy dziś należycie wykorzystujemy dystrybucyjny i twórczy potencjał nowych mediów?

Idea otwartej nauki oraz tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych budzi wiele emocji. Jedni widzą w niej nadzieję na dalszy postęp cywilizacyjny, przyrost ludzkiej wiedzy, ale i na bardziej sprawiedliwą jej dystrybucję, pozwalającą na społeczną inkluzję grup zagrożonych wykluczeniem lub już funkcjonujących poza ramami społecznego funkcjonowania (imigranci, osoby niepełnosprawne czy ludzie żyjący na progu ubóstwa). Inni z kolei dostrzegają zagrożenia, związane między innymi z możliwym obniżaniem poziomu jakości otwartościowych materiałów, ochroną praw autorskich, chaosem informacyjnym panującym w Sieci, czy wreszcie problemami zdrowotnymi wynikającymi z długotrwałego obcowania z ekranem komputera.

 Zapraszamy Państwa do dyskusji o obecnym i przyszłym kształcie otwartej nauki i edukacji, o ich niezwykłych możliwościach, ale i pułapkach. Czy wolna, otwarta praktyka dzielenia się wiedzą rzeczywiście ma moc jednoczenia coraz silniej podzielonego świata? Czy właśnie w modelu otwartościowym należy upatrywać przyszłości nauki i edukacji? Jak twierdził Peter Drucker, najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Zastanówmy się więc, jak w sposób mądry i odpowiedzialny wykorzystywać potencjał nowych mediów do upowszechniania wiedzy i powiększania jej zasobów.

Dyskusję wzbogacą wystąpienia o charakterze warsztatowym, przeznaczone dla nauczycieli szkolnych i akademickich, prezentujące przykłady dobrych praktyk zastosowania otwartych zasobów w edukacji. Panel dyskusyjny i wystąpienia naukowe uzupełni sesja plakatowa.

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy
Komitet organizacyjny,
Zakład Edukacji Medialnej
Wydział Nauk Pedagogicznych APS

 Druga galeria
05-10-2017 r.

Druga galeria pl