Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Aktualności

2015-06-01 20:15:16
Druga konferencja - 2015r.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE - mistrz i uczeń w cyfrowym świecie, organizowana przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS. Konferencja odbyła się dnia 25 maja 2015 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40.

Zawody, które w 2010 roku znalazły się w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych, sześć lat wcześniej jeszcze w ogóle nie istniały[1]. Mówi o tym raport Ministerstwa Edukacji Nowego Brunszwiku, Kanada. Nowe media przekształcają nieustannie przestrzeń informacyjną, komunikacyjną, społeczną i kulturową. Co roku pojawiają się zupełnie nowe zawody, których istnienie związane jest z dynamiczną ewolucją sfery ludzkiej aktywności, w coraz większym stopniu przenoszącej się do Sieci. Jakie zadania stają przed edukacją w nowej, skomplikowanej rzeczywistości? Jak przygotować ucznia/studenta do zawodu, który być może jeszcze w ogóle nie istnieje?

Pedagogika nieustannie, wytrwale szuka odpowiedzi na to pytanie. Teorie konstruktywistyczne czy konektywistyczne przesuwają punkt ciężkości z nauczania na uczenie się, podkreślając znaczenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy.

Czy oznacza to, że rola nauczyciela - mistrza, przewodnika w złożonym świecie ludzkiej nauki i kultury, uległa wyczerpaniu? Czy informacja, gdzie szukać wiedzy, rzeczywiście może zastąpić jej objaśnienie? Jak odnaleźć równowagę między tymi dwiema strategiami? Kim powinien być dzisiejszy nauczyciel, by u kresu drogi edukacyjnej móc powtórzyć słowa Wergiliusza żegnającego Dantego:

„Myśl niechaj teraz sama cię prowadzi
I niech wyleci poza przestrzeń ciasną (...).
Nie czekaj głosu mego ni skinienia:
Sąd twój dziś wolny, pewny, niezmącony (...);
Ja ci udzielam mitry i korony.”[2]

Zapraszamy do dyskusji nad współczesnym kształtem relacji mistrz - uczeń. Będzie ona punktem wyjścia do szerszego spojrzenia na problemy, przed jakimi staje dziś system edukacji. Debata toczyć się będzie wokół zagadnień związanych z wyzwaniami, możliwościami i zagrożeniami związanymi z kształceniem w realiach społeczeństwa informacyjnego w panelach „Mistrz i uczeń w cyfrowym świecie”, „Otwarta nauka i edukacja”, „Zagrożenia świata wirtualnego”. Wzbogacą ją wystąpienia o charakterze warsztatowym, przeznaczone dla nauczycieli szkolnych i akademickich, prezentujące przykłady dobrych praktyk zastosowania nowych mediów w edukacji. Panel dyskusyjny i wystąpienia naukowe uzupełni sesja plakatowa.

Planowane jest wydanie pokonferencyjnej monografii naukowej, autorzy najlepszych referatów zostaną także zaproszeni do publikacji w czasopiśmie „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”.

Komitet organizacyjny,
Zakład Edukacji Medialnej
Wydział Nauk Pedagogicznych APS

 Pierwsza galeria
05-10-2017 r.

Opis galerii pierwszej pl