Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Komunikaty

2016-09-27 13:10:54
Wydanie pokonferencyjnej monografii naukowej

Planowane jest wydanie pokonferencyjnej monografii naukowej, autorzy najlepszych referatów zostaną także zaproszeni do publikacji w czasopiśmie International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies.

Wszystkich zainteresowanych tematyką najnowszych technologii i ich osobowych, społecznych oraz kulturowych konsekwencji gorąco zachęcamy do udziału w konferencji.

Tematy referatów prosimy przysyłać wraz z abstraktami o objętości do 600 znaków. Autorzy najlepszych abstraktów zostaną zaproszeni do wygłoszenia referatu na konferencji oraz przygotowania tekstu do publikacji. Termin nadsyłania materiałów do publikacji – 30 lipca 2017 roku.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz o uiszczenie opłaty konferencyjnej, która wynosi 250 zł. Opłatę konferencyjną należy wnosić na rachunek Akademii Pedagogiki Specjalnej: 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem: Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – opłata konferencyjna.

Formularz wraz z abstraktem wystąpienia należy przesłać do 7 maja 2017 roku za pośrednictwem strony www.cisw.pl (formularz zgłoszeniowy w zakładce Rejestracja).

 Pierwsza galeria
05-10-2017 r.

Opis galerii pierwszej pl