Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Komunikaty

2016-09-27 13:10:54
Wydanie pokonferencyjnej monografii naukowej

Planowane jest wydanie pokonferencyjnej monografii naukowej, autorzy najlepszych referatów zostaną także zaproszeni do publikacji w czasopiśmie International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. Wszystkich zainteresowanych tematyką najnowszych technologii i ich osobowych, społecznych oraz kulturowych konsekwencji gorąco zachęcamy do udziału w konferencji.


2016-06-14 13:11:01
Wymogi edytorskie - wytyczne dla autorów
qweqwe