Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Rejestracja

15 06 2018 r.
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE Między ars a téchnē - edukacja w XXI wieku

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie do dnia 15 maja 2018 roku formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpnienia  oraz o wniesienie opłaty konferencyjnej, wynoszącej 250 zł, na rachunek Akademii Pedagogiki Specjalnej: 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem: Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – opłata konferencyjna.

Sekretariat konferencji:
dr Anna Andrzejewska i dr Sylwia Galanciak
Zakład Edukacji Medialnej WNP APS
Tel. 22 589 36 00, 658 00 69 wew. 3434, 3110
e-mail: cyberprzestrzen@aps.edu.pl

 

 

 


Zarejestruj się