Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Rejestracja

06 06 2017 r.
IV Konferencja Cyberprzestrzeń i światy wirtualne
Już 6-7 czerwca odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Cyberprzestrzeń i światy wirtualne". Tym razem obrady toczyć się będą pod hasłem "Dydaktyka cyfrowa - poza granice wyobraźni". Jak wykorzystać media cyfrowe do poszerzania uczniowskich horyzontów, stymulowania wyobraźni, innowacyjności, chęci szukania nieszablonowych rozwiązań? Jak z ich pomocą tworzyć przestrzeń dla rozwoju ludzi wolnych i twórczych, zdolnych do owej „zmiany perspektywy”, redefiniowania problemów i poszerzania puli rozwiązań? Oto pytania godne pedagogicznego dyskursu.

 
    Wszystkich zainteresowanych tematyką najnowszych technologii i ich osobowych, społecznych i kulturowych konsekwencji gorąco zachęcamy do udziału w konferencji.
    Tematy referatów prosimy przysyłać wraz z abstraktami o objętości do 600 znaków. Autorzy najlepszych abstraktów zostaną zaproszeni do wygłoszenia referatu na konferencji oraz przygotowania tekstu do publikacji. Termin nadsyłania materiałów do publikacji – 30 lipca 2017 roku.
    Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w folderze Rejestracja oraz o uiszczenie opłaty konferencyjnej, która wynosi 250 zł. Opłatę konferencyjną należy wnosić na rachunek Akademii Pedagogiki Specjalnej: 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem: Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – opłata konferencyjna.

Serdecznie zapraszamy

dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

wraz z komitetem organizacyjnym


Zarejestruj się