Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Program konferencji
06 06 2017 r.
IV Konferencja Cyberprzestrzeń i światy wirtualne

 

Program IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyberprzestrzeń i światy wirtualne.

"Dydaktyka cyfrowa - poza granice wyobraźni”

 

MICOOL Event

 

6 czerwca 2017 roku

 

10.00 Powitanie

Rektor APS, prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski,

Dziekan WNP APS, dr hab., prof. APS Maciej Tanaś,

Rzecznik Praw Dziecka, Minister Marek Michalak,

Marcin Bochenek, Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK

 

10.20 Naukowcy, społecznicy i nauczyciele o edukacji cyfrowej

            dr hab., prof. Jan Łaszczyk (APS)    

            Ewa Krupa, Dyrektor Fundacji Orange, Edukacja cyfrowa - edukacja przyszłości

 Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska (ZSS w Kowanówku, Superbelfrzy RP, Specjalni.pl) Specjalny TIK

 czyli nowoczesne technologie w nauczaniu dzieci ze SPE

 

11.20 Przerwa kawowa

 

11.40 Sesja plenarna.

UWAGA! Równolegle warsztaty Poza granice edukacji specjalnej (szczegółowa informacja pod programem obrad plenarnych)

 

11.40-12.00 dr hab., prof. UMK Dorota Siemieniecka, prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki (UMK), Wirtualna rzeczywistość w perspektywie pedagogicznej

12.00-12.20 prof. dr hab. Stanisław Juszczyk, UŚ, Technologie cyfrowe a społeczne uczenie się w Polsce i Korei Południowej

12.20-12.40 prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek, UW, Rafinacja Big Data

12.40-13.00 dr hab., prof. UR Ryszard Pęczkowski: Media cyfrowe w małej szkole – mity i rzeczywistość

13.00-13.20 prof. dr hab. Leszek Korporowicz, UJ, Kreatywne atrybuty współczesnej przestrzeni wyobraźni

13.00-13.30 dyskusja

 

11.40-13.40 - warsztaty Poza granice edukacji specjalnej

11.40-12.40 - Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska (ZSS w Kowanówku, Superbelfrzy RP, Specjalni.pl) Specjalny TIK czyli nowoczesne technologie w nauczaniu dzieci ze SPE

12.40-13.40 - Mariusz Fila, APS, NASK, Cyfrowe burze mózgów w Laboratorium Innowacji – technologie wspierające proces twórczy pedagogów specjalnych

Rejestracja na warsztaty:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevu3_k869ttJbobmQTBikDstfgCTchbkgn3uNWNs84p_kxkw/viewform?usp=sf_link

 

13.30-14.15 Obiad

 

14.15 Obrady półplenarne

 

 

Sala Senatu APS

Prowadzenie:

Prof. Janusz Morbitzer,

Prof. Lech Zacher

Sala im. B. Pietrzaka

Prowadzenie:

Prof. Leszek Korporowicz,

Prof. Wojciech Walat,

14.15- 14.35

prof. dr hab. Lech Zacher (ALK), Wielohybrydowość cyfrowego świata jako wyzwanie edukacyjne

dr hab., prof. UP Barbara Kędzierska, Nauczyciele wobec internetowego środowiska uczenia się

14.35-14.55

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Kazimierz Krzysztofek, Między technomorfizacją użytkownika a antropomorfizacją technologii cyfrowych

dr hab., prof. USz Małgorzata Makiewicz, Pomiędzy widzę a wiem. O rozwijaniu wyobraźni matematycznej ucznia

14.55-15.15

ks. dr hab., prof. UR, Janusz Miąso, Zacieranie granic między światami: realnym i wirtualnym. Przesunięcie komunikacyjne. Konsekwencje indywidualne, społeczne i edukacyjne

dr hab., prof. UW Marlena Plebańska, Wykorzystanie technologii mobilnych w kształtowaniu kompetencji przyszłości

15.15-15.35

dr hab., prof. SGGW Krystyna Błeszyńska, Człowiek i władza w cyberprzestrzeni

dr hab., prof. URz, Wojciech Walat, Metaprogramowanie dydaktyczne – podstawowa strategia uczenia się i nauczania   dydaktyki cyfrowej

15.35-15.55

dr hab., prof. UR Marta Wrońska, mgr Piotr Karaś:  „Inżynieria społeczna” w przestrzeni medialnej – wielowymiarowość zjawiska

 

dr hab., prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska, UŚ, Nataliia Morze prof., Borys Grinchenko Kiev University, Elena Kuzminska doc., dr University of Life and Environmental Sciences  of Ukraine, Cyberprzestrzeń jako skuteczne efektywne środowisko do mapowania i wizualizacji bibliometrycznych naukowych domen i działań badawczych, na przykładzie europejskiego projektu IRNet

15.55-16.15

dr hab. Beata Stachowiak, UMK, Czy mieszkańcy Polski są przygotowani do e-administracji

dr hab., prof. UwB Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, UwB, Kultura szkoły i kultura mobilna w opinii młodych dorosłych z pokolenia Sieci –perspektywa konfliktu czy rozwoju?

16.15-16.35

prof. Janusz Tanaś, International Business School Suzhou, China Zastosowanie ICT w szkolnictwie wyższym w Australii i Chinach,

dr hab., prof. UKSW Barbara Galas, UKSW, Społeczna przestrzeń edukacji cyfrowej

 

16.40 Przerwa kawowa

17.00-18.30 Obrady w sekcjach

 

 

 

Sala 3088

prowadzenie:

prof. Adam Solak,

dr Marek Siwicki

Sala 3634

prowadzenie:

prof. Jarosław Michalski,

dr Sylwia Jaskóła

Sala 3094

prowadzenie:

prof.  Józef Bednarek

dr Anna Andrzejewska

Sala 2105

prowadzenie:

dr Agnieszka Wrońska,

dr Sylwia Galanciak

Sala 3630

prow. prof. Małgorzata Makiewicz, dr Marta Krasuska-Betiuk

17.00-1715

dr Zbigniew Łęski, AJD, Komputery i Internet jako nowe podmioty życia społecznego

dr Sylwia Jaskóła, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Granice współczesnej dydaktyki cyfrowej

dr hab., prof. APS Józef Bednarek, Media cyfrowe determinantem zagrożeń cyberprzestrzeni w refleksji pedagogicznej

dr Agnieszka Wrońska, Anna Rywczyńska, NASK, Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych dowodów miłości

dr Zbigniew Ledóchowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Media cyfrowe a innowacyjność zajęć w szkole

17.15-17.30

dr Zbigniew Wieczorek, AJD, Czarodziejska góra – ruchome piaski cyberprzestrzeni

mgr Jakub Aleksandrowicz, FEO, Edukacja programistyczna a model przedmiotu uwzględniający różne predyspozycje myślenia uczniów

dr Anna Andrzejewska, APS, Zagrożenia cyberprzestrzeni wyzwaniem dla współczesnego pedagoga

dr Rafał Lange, NASK, Internet a szkolne prace domowe - doświadczenia polskich nastolatków

dr Marta Krasuska-Betiuk, APS, Literatura cyfrowa w alfabetyzacji wizualnej dziecka

17.30-17.45

mgr Radosława Kompowska-Marek, APS, "Multimedia i pasje" - wykorzystanie technik cyfrowych w arteterapii mgr Małgorzata Minchberg, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Cyfrowa edukacja muzealna w Polsce

mgr Zbigniew Małysz, APS, Wybrane problemy agresji i cyberbullyingu w szkole

mgr Dorota Gałan-Niedziela, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Zjawisko ściągania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w perspektywie polskiej szkoły

dr Monika Czajkowska, APS, Zadania interaktywne a rozijanie wybranych umiejętności matematycznych uczniów

17.45-18.00

mgr Mariusz Fila, NASK, Cyfrowe burze mózgów w Laboratorium Innowacji – technologie wspierające proces twórczy pedagogów specjalnych mgr Suzan Reyadh, Dom Opieki "Róża", Współczesny senior w świecie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

mgr Izabela Mikołajewska, APS, Treningi Umiejętności Społecznych jako metoda niwelowania zachowań agresywnych graczy komputerowych w wieku gimnazjalnym

mgr Anna Gregorek, APS, Urządzenia mobilne w diagnozie i terapii pedagogicznej dr Józef Chwedorowicz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wykorzystanie „dźwigni filmowej” w rozwijaniu kompetencji twórczych dzieci i młodzieży.

18.00-18.15

mgr Sebastian Zieliński, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Cyberprzestrzeń i światy wirtualne - wsparcie dla osób niepełnosprawnych mgr Przemysław Szymański,Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego, Internet źródłem informacji o nawykach żywieniowych mgr Janusz Kłoniecki, APS, Erotyzacja w reklamie dr Sylwia Galanciak, mgr Anna Weiss, APS, Technologie mobilne w edukacji – od teorii do praktyki dydaktycznej mgr Jolanta Jancewicz, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Rola mediów cyfrowych w edukacji zdrowotnej
18.15-18.30 Magdalena Mielczarek, Multimedia jako narzędzie pracy arteterapeutycznej mgr Izabelaa Tonkiel, APS, Edukacyjne aspekty nieedukacyjnych gier komputerowych - Dylematy nauk społecznych dyskusja Anna Borkowska, Marta Witkowska, NASK, Młodzież w mediach społecznościowych – budowanie wizerunku, samoocena i podejmowanie ryzykownych zachowań Piotr Gutsche, Zortrax, Druk 3D w edukacji

 

18.30 Aula B - Podsumowanie i zamknięcie dnia I konferencji

 

7 czerwca 2017 roku

Mobile Intercultural Cooperative Learning – podsumowanie projektu

Sala Senatu APS (3213)

 

11.00 Powitanie - Rektor APS, prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

11.15 Dydaktyka cyfrowa - koncepcje teoretyczne i praktyczne zastosowanie, - Sylwia Galanciak, APS, Projekt MICOOL, Anna Weiss, APS,  ZSO STO 11, Project MICOOL

11.45 Prezentacja projektu MICOOL i wyników badań „Technologie mobilne w edukacji specjalnej i włączającej” - Sylwia Galanciak, APS, Projekt MICOOL, Anna Weiss, APS,  ZSO STO 11, Project MICOOL

12.15-12.30 Przerwa kawowa

12.30-15.30 Warsztaty

 

Godzina

Sala Senatu APS (3213)

Sala 2105

Sala 2119

12.30-13.30    

Zaktywizuj swoich uczniów dzięki środowisku iTunesU (cz. 1) - prow. Dariusz Andrzejewski, iTunesU

Pierwsze kroki z iPadem w szkole - prow. Lidia Bodaszewska, Cortland

Trening wyobraźni przestrzennej - od sztuki do wiedzy -

Krystyna Milewska, (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Grzegorz Kowalczyk (Zespół Szkół w Trzebieży)

13.30-14.30

Zaktywizuj swoich uczniów dzięki środowisku iTunesU (cz. 2) - prow. Dariusz Andrzejewski, iTunesU

Book Creator i aplikacje pomocnicze - tworzenie multimedialnych książek na iPadzie - prow. Lidia Bodaszewska, Cortland

Jak aktywnie uczyć programowania na konkretach, czyli ile komputera na zajęciach informatyki – prow. Jakub Aleksandrowicz, Fundacja Edukacji Otwartej

14.30-15.30

Nowe technologie w projektach międzyprzedmiotowych - Anna Weiss, APS, Zespół Szkół Ogólnokształcących STO 11, Project MICOOL

Wirtualne spacery, czyli o tym, jak łączyć w edukacji przestrzeń realną i wirtualną (Ola Wielgus, Iwona Grabarczyk, Przedszkole U Smoka, co buja w obłokach)

Obiad

15.30-16.30

Obiad

Obiad

 

 

Opis warsztatów:

  1. Zaktywizuj swoich uczniów - prow. D. Andrzejewski, iTunesU: Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami iTunesU, rozbudowanej platformy do udostępniania treści edukacyjnych i pracy z klasą w systemie blended learning.
  2. Nowe technologie w projektach międzyprzedmiotowych - prow. Anna Weiss, APS, STO 11: Nowoczesne nauczanie łączy treści z różnych przedmiotów  dla ukazania zagadnienia w sposób całościowy. Technologie są tu niezwykle pomocnym narzędziem. Celem warsztatu jest stworzenie ram  projektu międzyprzedmiotowego w oparciu o prace międzynarodowego  zespołu projektu MICOOL.
  3. Pierwsze kroki z iPadem w szkole - prow. Lidia Bodaszewska, Cortland: Trzymasz po raz pierwszy w ręku iPada i masz problemu z pełnym wykorzystaniem jego potencjału? Na warsztatach poznasz podstawowe funkcje tabletu oraz dowiesz się o możliwościach wykorzystania go w edukacji, jak również w życiu codziennym, np. pokażemy, jak program „Notatnik” możemy zamienić w szybki notatnik lub blok rysunkowy. Również, opowiemy o wdrażaniu iPadów w jednej ze szkół podstawowych. Początki nie były łatwe, ale obecnie uczniowie i nauczyciele nie wyobrażają sobie lekcji bez itabletów
  4. Book Creator i aplikacje pomocnicze - tworzenie multimedialnych książek na iPadzie - prow. Lidia Bodaszewska, Cortland: Warsztaty będą okazją do poznania możliwości stworzenia w prosty sposób bogatej w multimedia książeczki przy użyciu aplikacji Book Creator. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaprojektować zadania związane z tworzeniem książeczki, dodać do niej filmy, nagrania audio, zdjęcia, odręczne rysunki - zarówno własne jak i pobrane z Internetu. Na koniec udostępnią swoją książkę w różnych formatach. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się także z aplikacjami Pages i Keynote.
  5. Wirtualne spacery, czyli o tym, jak łączyć w edukacji przestrzeń realną i wirtualną - prow. Ola Wielgus, Iwona Grabarczyk, Przedszkole U Smoka, co buja w obłokach: Tematem spotkania jest wykorzystanie technologii mobilnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Uczestnicy warsztatu, poznają przykłady dobrych praktyk, ale i sami spróbują sił w pracy z tabletem. Dowiedzą się, jak można w mądry, odpowiedzialny sposób łączyć dziecięcą ciekawość świata i możliwości nowych technologii.
  6. Trening wyobraźni przestrzennej - od sztuki do wiedzy - Krystyna Milewska, (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Grzegorz Kowalczyk (Zespół Szkół w Trzebieży), Krystyna Milewska, Grzegorz  Kowalczyk: Podczas naszych zajęć uczestnicy podejmą samodzielnie próbę zbudowania fraktala - kostki Mengera. Kostkę budować będziemy z papieru za pomocą instrukcji, którą każdy uczestnik pobierze na swój telefon, wykorzystując połączenie z Internetem. W efekcie końcowym odpowiednio połączone ze sobą kostki utworzą fraktal.
  7. Jak aktywnie uczyć programowania na konkretach czyli ile komputera na zajęciach informatyki - Jakub Aleksandrowicz, Fundacja Edukacji Otwartej: warsztaty edukacji programistyczno-medialnej w klasach 1-8, możliwości metody projektu edukacyjnego i otoczenie "konkretami" na lekcji. Baltie - dlaczego polonista może uczyć programowania?

 

Rejestracja na warsztaty poprzez link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevu3_k869ttJbobmQTBikDstfgCTchbkgn3uNWNs84p_kxkw/viewform?usp=sf_link#responses

 

Rejestracja udziału biernego w konferencji:

http://www.cisw.pl/konferencje.html